DỰ ÁN


Thư viện


Thư viện cung cấp các sách tiếng Anh và tiếng Việt cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ, nhằm khuyến khích và phát triển thói quen đọc sách, cũng như cung cấp nguồn tài nguyên cho việc học tập và trau dồi tiếng Anh.

Lớp học Tiếng Anh


Các lớp tiếng Anh miễn phí dành cho trẻ em trong khu vực được tổ chức với mục tiêu nâng cao khả năng tự học hỏi và phát triển cho các em.

Ngoại khoá


Các hoạt động ngoại khoá đa dạng như đọc sách, học khoa học, kỹ năng sống nhằm giúp các em khám phá thế giới, hiểu thêm về bản thân, hướng đến phát triển toàn diện.